Sponzoři

Sousedský spolek Merboltice funguje jako nezisková organizace, jejímž cílem je zkrášlovat tuto jedinečnou historickou obec.

Naši obec oživujeme v průběhu roku mnoha akcemi, které bychom bez dobrovolníků a Vás sponzorů nemohli pořádat. Chcete nám pomoci?

Podpořte svým darem činnost Sousedského spolku Merboltice.

Jak postupovat?

Pokud budete mít zájem podpořit svým darem činnost našeho spolku, prosím kontaktujte předsedkyni Terezu Malčánkovou na e-mailové adrese sousede.sdruzeni@gmail.com, která Vám sdělí bližší informace o tom, jak darovat.

Dar sníží Váš základ daně z příjmů:

Když přispějete na činnost našeho spolku, můžete si o příspěvky snížit základ daně z příjmů.

Fyzická osoba si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % základu daně.

Právnické osoby si mohou odečíst výši daru ze svého daňového základu, pokud jeho celková výše převyšuje 2 000 korun. Celkem lze tímto způsobem odečíst maximálně 10 % ze základu daně sníženého již o položky odčitatelné od základu daně (daňové ztráty z minulých let, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání).

O poskytnutí daru Vám vystavíme potvrzení.