O nás

Historie spolku

Sousedský spolek Merboltice (registrován Ministerstvem vnitra v červenci roku 2011) byl založen členy občanské iniciativy Vaši sousedé, v rámci které byly realizovány projekty a akce v Merbolticích v letech 2006–2011.

Důvody založení spolku:

Bylo nutné dát našemu uskupení právní identitu, která nám díky tomu umožňuje získávat dotační prostředky na projekty, které chceme realizovat, ale které jsou nad rámec našich „dobrovolnických“ finančních možností i nad rámec omezeného obecního rozpočtu malé obce.

Cíle spolku

Cílem sdružení je především:

 • Pořádání kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit občanů jak z Merboltic, tak přilehlých obcí (masopust, divadelní festival, filmový festival apod.)
 • Pořádání pravidelných mimoškolních aktivit dětí a mládeže (zajímavé přednášky, akce atd.).
 • Pravidelné sázení ovocných stromů, které do krajiny v obci historicky patří.
 • Pravidelné setkávání občanů Merboltic a navazování vztahů s občany z okolních obcí.
 • Údržba okolí Merboltic – turistických stezek, úklid odpadků apod.
 • Vybudování volnočasového centra, které by zajistilo rozvoj aktivit spolku a sloužilo jako prostor pro aktivity dětí i dospělých.

Poslání spolku

Posláním sdružení je především:

 • Rozvoj kulturního, sportovního a sociálního života v obci Merboltice a regionu.
 • Rozvoj turistického ruchu v obci.
 • Přeshraniční spolupráce.
 • Podpora myšlenek trvale udržitelného způsobu života a jejich uplatnění v rámci obce.
 • Zvýšení povědomí o historii obce a regionu a kulturních památkách (ve vztahu k památkové zóně Merboltice).
 • Zvýšení povědomí o starých a tradičních ručních řemeslech.
 • Aktivizace občanů pro účast na rozvoji obce.

Členové spolku

Výbor sdružení:
Předsedkyně sdružení: Tereza Malčánková
Místopředsedkyně sdružení: Anežka Čáslavská
Místopředseda sdružení: Ondřej Šanc

Dozorčí rada sdružení:
Jiří Černý
Petra Fišerová
Ivana Eflerová

V současné době má sdružení 32 členů.