Události, akce a novinky

Zde zveřejňujeme všechny novinky, plánované akce a události našeho spolku, v Merbolticích a okolí.

K událostem doplňujeme i zprávy ze samotné akce, fotogalerii a další informace.

Kalendář akcí

Zde najdete kalendář akcí nejen z Merboltic, ale i ze širokého okolí.

Na co vše se můžete těšit…

Tento měsíc zatím nejsou v plánu žádné akce.

O nás

Zde najdete základní informace o našem spolku, sídlíme v Merbolticích mezi Českou Lípou a Děčínem.

Občanské sdružení jsme se rozhodli založit proto, protože chceme pro naši unikátní vesnici dělat více.

 • Historie spolku
 • Cíle
 • Poslání
 • Členové
 • Dokumenty ke stažení

Historie spolku

Občanské sdružení Sousedský spolek Merboltice, z.s. (registrováno Ministerstvem vnitra v červenci roku 2011) bylo založeno členy občanské iniciativy Vaši sousedé, v rámci které jsme byly realizovány projekty a akce v Merbolticích v letech 2006–2011.

Občanské sdružení jsme se rozhodli založit proto, že chceme pro naši unikátní vesnici dělat více. Bylo nutné dát našemu uskupení právní identitu, která nám umožní získat dotační prostředky na projekty, které chceme realizovat, a které jsou nad rámec našich „dobrovolnických“ finančních možností, i nad rámec omezeného obecního rozpočtu malé obce.

Cíle spolku

Cílem sdružení je především:

 • Vybudování informačního a turistického centra, které by zajistilo rozvoj aktivit sdružení a sloužilo jako prostor pro volnočasové a soustavné vzdělávací aktivity dětí i dospělých.
 • Pořádání kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit občanů, jak z Merboltic tak přilehlých obcí.
 • Pořádání pravidelných mimoškolních aktivit dětí a mládeže (kroužky, akce atd.).
 • Pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit pro dospělé.
 • Pravidelné sázení ovocných stromů, které do krajiny v obci historicky patří.

Poslání spolku

Posláním sdružení je především:

 • Rozvoj kulturního, sportovního a sociálního života v obci Merboltice a regionu a dobudování chybějící infrastruktury pro realizaci těchto činností.
 • Rozvoj turistického ruchu v obci.
 • Přeshraniční spolupráce.
 • Podpora myšlenek trvale udržitelného způsobu života a jejich uplatnění v rámci obce.
 • Zvýšení povědomí o historii obce a regionu a kulturních památkách (ve vztahu k památkové zóně Merboltice).
 • Zvýšení povědomí o starých a tradičních ručních řemeslech.
 • Aktivizace občanů pro účast na rozvoji obce.

Členové spolku

Výbor sdružení:
Předsedkyně sdružení: Tereza Malčánková
Místopředsedkyně sdružení: Anežka Čáslavská
Místopředseda sdružení: Ondřej Šanc

Dozorčí rada sdružení:
Jiří Černý
Petra Fišerová
Ivana Eflerová

V současné době má sdružení 32 členů.

Kniha návštěv

Navštivte zajímavá, jímavá či krásná místa v obci Merboltice a jejím okolí.

Zajímá Vás historie, krajina, hospodaření či příroda? Určitě si zde vyberete!

Sponzoři

Navštivte zajímavá, jímavá či krásná místa v obci Merboltice a jejím okolí.

Zajímá Vás historie, krajina, hospodaření či příroda? Určitě si zde vyberete!

Mapa zajímavých míst

Historické památky, sakrální památky, přírodní a zemědělské zajímavosti, voda, společenská místa

Zajímá Vás historie, krajina, hospodaření či příroda? Určitě si zde vyberete!