Strážný vrch neboli Hutberg (601 m.n.m.)

Strážný vrch neboli Hutberg (601 m.n.m.)

Z podnětu zasloužilého učitele Josefa Böhma došlo ke zřízení první turistické cesty z Merboltic na Strážný vrch a dne 20. června 1886 k slavnostnímu otevření vyhlídkového bodu na Strážném vrchu.

Místo:
Strážný vrch
Ohlasy:

Něco o zajímavosti

Jak vznikl název Strážný vrch

Název Strážný vrch neboli „Hutberg" získal své jméno údajně nejpozději při opakovaných vpádech Švédů do Čech v letech 1638 - 1648. V těch dobách vysílala obec strážce na nynější Strážný vrch. Úkolem strážce bylo při přiblížení švédských hord dát kloboukem na tyči varovné znamení, po kterém se obyvatelé snažili odnést do bezpečí svůj majetek. Název pak vznikl ze slov Hut = klobouk a  hüten = strážit.

O zpřístupnění Strážného vrchu a počátcích turistiky

Z podnětu zasloužilého učitele Josefa Böhma došlo ke zřízení první turistické cesty z Merboltic na Strážný vrch a dne 20. června 1886 k slavnostnímu otevření vyhlídkového bodu na Strážném vrchu.

V roce 1887 se podařilo díky vrchnímu učiteli Edwinu Swobodovi založení merboltické sekce "Horského spolku pro České Švýcarsko" (Gebirgsverein für die böhmische Schweiz), což napomohlo k propagaci  Strážného vrchu v turistických kruzích a v získávání peněžních prostředků k jeho dalšímu zvelebení. Díky velkému zájmu návštěvníků byla na Strážném vrchu postavena a 7. července 1888 slavnostně otevřena první jednoduchá chata, sloužící jako přístřešek proti nepřízni počasí.

Po svobodném usnesení merboltické sekce Horského spolku byla tato chata rozebrána a nově sestavena na nedaleké Havranské výšině (Rabensteiner Höhe), pro veřejnost byla otevřena 29. června 1891.

V roce 1893 bylo založeno "Volné sdružení přátel přírody v Merbolticích" (Freie Vereinigung der Naturfreunde in Mertendorf), v jehož čele stanul vrchní učitel Franz Reehschuch. Výmluvná jsou slova z dobových vzpomínek: „Tento spolek, který bez váhání, avšak s láskou a s houževnatou výdrží přistupuje k dílu, jistě čeká mnoho práce.“

Sdružení z vlastních prostředků postavilo novou turistickou chatu, jejíž otevření se konalo 18. června 1893 s účastí kolem 400 osob na společné slavnosti. Velkou zásluhu na tom měl tehdy Josef Rösler, hospodář z Merboltic čp.  141 a majitel Strážného vrchu.

Od té doby stále stoupající návštěvnost iniciovala plán výstavby druhého turistického domku, jehož sváteční předání se konalo 19. května 1895. Nová, zvlášť pěkně postavená turistická chata (na více prosluněném místě) se svým jednoduchým, ale pěkně vyzdobeným interiérem kynula každému putováním unavenému návštěvníku hory kpřátelskému odpočinku.

Na sklonku 19. století založili členové merboltického sdružení (tehdy čítajícího kolem 70 členů) tradici tzv. „Hutbergfestu“, lidového svátku, který byl hojně navštěvován a vyhledáván i lidmi z blízkého i vzdáleného okolí. Za krásnou vyhlídkou nelákala jen slavnost, ale také malá restaurace s pravidelným nedělním a letním provozem.

V roce 1896 se již zmíněné sdružení přátel přírody postaralo o další propagaci Strážného vrchu a Merboltic vydáním knihy Strážný vrch u Merboltic a jeho okolí (Der Hutberg bei Mertendorf und dessen Umgebung).

Postavení dřevěné rozhledny a kamenné rozhledny

Pozoruhodné úsilí opětované velkou návštěvností Strážného vrchu vyústilo v rozhodnutí postavit rozhlednu. První dřevěnou rozhlednu vystavěli členové sdružení přátel přírody v roce 1901 a téhož roku ji slavnostně 5. června otevřeli. Stavbu finančně zajistil Johann Rösler a na počest jeho milé ženy byla pojmenována jako Mariina věž. V poválečných letech byla dřevěná rozhledna již dosti zchátralá, a tak se členové spolku přátel přírody rozhodli postavit rozhlednu novou. Se stavbou bylo započato v roce 1924 a již v  roce 1925 byla na svatodušní svátky zpřístupněna veřejnosti nová, 10 metrů vysoká kamenná rozhledna. Významně byl tehdy rozšířen i hostinec, ke kterému byla přistavěna krytá kuželková dráha. Rozhledna s restaurací se stala mimořádně oblíbeným výletním místem.

Po druhé světové válce se ovšem nepodařilo navázat na tradici pěstování společenského života na Strážném vrchu. Hostinec byl zrušen, rozhledna chátrala a na počátku 60. let 20. století již byla v kritickém stavu. Dílo zkázy dokonala noční bouře, stalo se tak pravděpodobně 17. listopadu 1963.  Tehdy se mohutná stavba zřítila a na dlouhou dobu zůstalo krásné vyhlídkové místo zapomenuto. Ještě v roce 1990 byla u skály na vrcholu stará pamětní kamenná deska s informacemi o stavbě rozhledny. Přičiněním vandalů však z povrchu zemského zmizela i ona.

S nápadem vystavět na Strážném vrchu novou rozhlednu přišli merboltičtí občané roku  1999. Tento nápad se ujal a vybudování rozhledny se stalo jednou z priorit vedení obce. V roce 2000 byla zahájena přípravná činnost a po překonání řady překážek byla nová dřevěná rozhledna 18. listopadu 2006 slavnostně otevřena.

Současnost

V současné době je rozhledna po rozsáhlé rekonstrukci. Slavnostní znovuotevření rozhledny proběhlo 26.10.2019.

Rozhledna na Strážném vrchu je často navštěvovaným turistickým místem. Z rozhledny můžeme  dohlédnout ke Krušným horám, Lužickým horám, můžeme vidět velkou část Českého středohoří. Je odtud také krásný výhled na Děčínský Sněžník.

Strážný vrch slouží také jako místo k setkávání lidí. Obzvlášť v létě se zde místní rádi potkají, opékají buřty a zahrají na kytary i další hudební nástroje. Od roku 2016 se tu také pořádá Keltský telegraf.

Strážný vrch je rozhodně místo, které stojí za navštívení.

Mapa umístění

Kniha návštěv – komentáře

v úterý 13. prosince 2022 ve 4:19

https://www.candipharm.com/#

ve středu 20. prosince 2023 v 7:45

where to buy cialis online safely We also investigated potential mutations in Gram positive organisms in the following proteins GyrA S84L with Staphylococcus aureus NCTC8225 as reference and ParC S80F and E84K with Staphylococcus aureus NCTC8325 as reference

v sobotu 6. ledna 2024 v 19:50

W 91132305, 81261120570, 81528007 and 81171195 and L where can i buy priligy online safely Animals were sacrificed when they were 85 days old, and small intestines were harvested

v neděli 21. ledna 2024 ve 3:03


Hej fešáku! Jsem sexy holka. Připraveni splnit všechny vaše fantazie https://lovevoyager.page.link/EwdR

ve středu 14. února 2024 ve 2:52

The T2S system was initially discovered in Klebsiella oxytoca and Pseudomonas aeruginosa and is widely conserved among Gram negative bacteria Filloux et al cialis for daily use For high blood pressure during pregnancy pre eclampsia and eclampsia 4 grams of magnesium sulfate diluted in saline over 10 15 minutes given intravenously by IV followed by 5 grams of magnesium sulfate injected as a shot into each buttock, and 2