Odkazy

  • Obec Merboltice

    Oficiální web obce Merboltice.

  • Hospodářství pod Strážným vrchem

    Statek rodiny Šancových (č.p. 141) funguje v současné době jako ekologická kozí farma. Statek se nachází přímo na úpatí Strážného vrchu, který před válkou patřil rodině Röslerových. Klasická roubená chalupa s klenutými chlévy a stodolou naštěstí unikla jakýmkoliv divokým přestavbám, žel i jakýmkoliv opravám.

    V roce 2004 byl celý soubor staveb patřící ke statku vyhlášen kulturní památkou