Svěcení nových zvonů pro Merboltickou zvonici

V sobotu 23. srpna 2014 byly slavnostně požehnány a osazeny nové zvony pro Merboltickou zvonici.