V sobotu 3. června proběhl v Merbolticích v bývalém Klubu přátel Merboltic Dětský den díky organizaci Sousedkého spolku Merboltice a finanční pomoci obce Merboltice. Letošní, vydařený, sluneční ročník proběhl na téma Z pohádky do pohádky. Děti měly za úkol projít všechna pohádková stanoviště v kouzelném lese a společně pak vylákat draka, který střežil poklad, ze sluje. Dětem se draka podařilo ze sluje rytmickým rámusem vylákat a společnými silami ho přivazaly ke stromu a tak se mohly děti vrhnut na poklad v podobě sladkých a věcných odměn.