Pátek — 1. září
18:30 Merboltická tančírna
Sobota — 9. září
14:00 Krátký film v dlouhé vesnici