Sobota — 15. října
15:00 Pouštění draků - drakiáda