Sad republiky

01 Projekt „Výsadba sadu starých odrůd v obci Merboltice - genofondová plocha II. Etapa.“

Dne 27.10.2018 se při příležitosti oslav stého výročí založení republiky sešli pod záštitou Sousedského spolku Merboltice, a za spolupráce spolku Hvozd a Agrofarmy Merboltice, obyvatelé a přátelé Merboltic, aby se zúčastnili výsadby 28 hrušní starých odrůd.

Výsadba byla vyvrcholením loňské realizace, při níž bylo vysazeno 40 jabloní starých odrůd. Sad bude sloužit jako odpočinkové místo v krajině, bude doplněn lavičkou a informační tabulí, kde se veřejnost dozví více o starých odrůdách ovocných dřevin. Zároveň bude sloužit jako rezervoár těchto odrůd, které budou po nastoupení stromů do plodnosti pomologicky přeurčeny.

VIDEO ZE SÁZENÍ ZDE.

Pro zájemce o následnou péči nejen vysazených, ale i starších ovocných stromů, se bude o víkendu 2. - 3. 2. 2019 konat kurz zaměřený na řez ovocných stromů s Kristýnou Kadlecovou a Katkou Horáčkovou. Více informací bude umístěno na webu www.akademiepermakultury.cz a ​ www.permajoga.cz


„Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství a MAKRO Cash & Carry.“

Makro