Merboltický masopust 2016

V  sobotu 6. února

proběhne před polednem srocení masopustních maškar u domu č. p. 22 na horním konci Merboltic. Veselý průvod tradičních masek poté s  muzikou v  podání kapely Schlauchband projde celou vsí a jako v  letech minulých zastaví u stavení označených červenou pentlí. Nakonec všichni slastně spočineme v Klubu přátel Merboltic u úžasné teplé polévky a jiného chutného pohoštění. 

Všichni jste opět srdečně zváni!

O masopustu z  Kroniky obce Merboltice

V  Merboltické kronice (která byla psána v  letech 1914- 1944 třemi kronikáři: Hillem, Königem a Reicheltem) byl masopust několikrát zmíněn především panem Königem, který byl učitelem, a možná právě proto byly jeho záznamy věnovány i popisu společenských událostí.

Masopusty, probíhající  v  Merbolticích každoročně, se slavily po dobu pěti dní a projevovaly se náramnou bujarostí - hudbou, tancem, pohoštěním, průvodem masek, alegorickými výjevy a především všemožnými taškařicemi, násobenými alkoholem (pivem a kořalkou). Zmínky o masopustu byly ve válečných letech vytěsněny vážnějšími událostmi. 

Masopustu v  roce 1939 se zúčastnilo méně lidí než v  minulých letech. Na masopustní středu se několik starších pánů, kteří se ještě nebyli sto smířit s  novými pořádky, sešlo u Wagnerů (Sípalů). Mezi nimi byl rovněž jistý Johann Arlt (zvaný „Zpiťar“) z  domu č.p. 163. Když už měl onen muž „přes míru“ a skácel se k  zemi a nikdo nebyl schopen ho probudit, bylo této situace využito v  duchu masopustních taškařic. Otrapovi byl ustrojen improvizovaný pohřeb. Rakev byla narychlo zhotovena z  polních nosítek, prostěradla z  ubrusů. Po „požehnání“ se dal průvod do pochodu k  hornímu konci Merboltic, do domu ožraly, aby byl dotyčný předán manželce. Ta ale místo pláče prohlásila, že měli „mrtvolu“ raději hodit do potoka, čímž veselí ukončila.