Dětský den

V sobotu 4.6.2016 se od 14:00 hod.

Uskuteční na zahradě Klubu přátel Merboltic oslava Dne dětí. Hlavním tématem letošní oslavy bude Cesta kolem světa za 80 dní. Během programu a soutěží budou děti rozděleny do dvou věkových skupin.