Den otevřených podstávkových domů

Podstavky2016s dvojí komentovanou prohlídkou a minijarmarkem SOBOTA 28. KVĚTNA 2016

Již 9. ročník tentokrát dvojí komentované prohlídky lidových staveb ve vesnické památkové zóně Merboltice v Ústeckém kraji, opět obohacený o minijarmark s produkty a občerstvení z kozí farmy Hospodářství pod Strážným vrchem s novou výstavou modelů…

Přijďte nahlédnout, jak se se žije v podstávkových domech starších než 200 let!

V neděli 29. května 2016 probíhá Den otevřených podstávkových domů v řadě vesnic v severních Čechách a přilehlém Sasku a Polsku a též ve Valkeřicích čp. 60! Více info též na webu http://kultura.kraj-lbc.cz.

10:00-13:00 hod. - PRVNÍ EXKURZE 

provede účastníky nejprve po pěti podstávkových domech v horní a střední části Merboltic. V 10 hodin začne exkurze v č.p. 22 na horním konci vsi (směr Verneřice, poté odbočkou k usedlosti č.p. 14 v procesu opravy, dále č.p. 23, a při cestě dolů vesnicí prohlídka zvonice bývalého kostela  a závěrem usedlost uprostřed obce č.p. 192 a č.p. 141, kde na prohlídku plynule naváže od 13 do 16 hodin minijarmark domácích produktů, výrobků a občerstvení a nově otevřená letní výstava sbírky papírových  modelů (nejen staveb) z časopisů ABC. 

15:00-18:00 hod. - DRUHÁ EXKURZE 

se vypraví v 15:00 hodin od kozí farmy č.p. 141 do dolní části vsi nejprve na prohlídku tesařského dvora a špejcharu v č.p. 60, kde budou ukázky ručního tesařského řemesla a výroby dřevního dehtu, poté se bude pokračovat do neméně půvabné dolní části obce cestou kolem tajuplného roubeného mlýna č.p. 98 k romantické chalupě č.p. 169 a exkurze se ukončí prohlídkou nově otevřeného podstávkového domu č.p. 94. 

Prohlídky vesnicí jsou vedené architektem Tomášem Eflerem a památkářkou Alenou Sellnerovou a vstřícnými sousedy. 

Akci spolupořádá:
Sousedský spolek MerbolticeHospodářství pod Strážným vrchemObec Merboltice, Národní památkový ústav – ú.o.p. v Ústí nad LabemStiftung Umgebindehaus, FA ČVUT Praha.