Veřejné projednání o budoucí podobě návsi v merbolticích

20.6.2015
Setkání se koná v  Klubu přátel Merboltic (Merboltice č.p. 136), od 17ti hodin

Úvod

  • Přivítání, informace o setkání (Lucie Šancová, Kateřina Bláhová)
  • Informace o řešeném prostoru (Ludvík Efler,Tomáš Efler, Daniel Zygula) 
  • Výsledky ankety 

Hlavní část – sběr nápadů (60 min) povede moderátorka Kateřina Bláhová

  • Rychlé vysvětlení způsobu práce a pravidel
  • Sběr postřehů o současném stavu prostranství
  • Sběr nápadů na úpravu prostranství
  • Bodování nápadů, přestávka

Práce ve skupinách (35 min) povede moderátorka Kateřina Bláhová

  • Zakreslování do slepých map
  • Prezentace práce ostatním

Závěr a informace o dalším průběhu - Daniel Zygula, Tomáš Efler, Ludvík Efler, Lucie Šancová