Svěcení nových zvonů pro Merboltickou zvonici

08-zvony

V sobotu 23. srpna 2014 budou slavnostně požehnány a osazeny nové zvony pro Merboltickou zvonici.

Za účasti mnoha místních obyvatel, přátel obce a krajanů ze Spolkové republiky Německo dojde k naplnění cíle mnohaleté finanční sbírky podpořené také z Česko – německého fondu budoucnosti. Zvonice, která dříve bývala součástí areálu kostela sv. Kateřiny, zlikvidovaného v roce 1975, tvoří výraznou dominantu obce a její rekonstrukce bude nyní završena osazením středního zvonu sv. Josef a hlavního zvonu sv. Matka Boží

  • 11:00 – slavnostní bohoslužba na hřbitově, celebrovaná biskupem litoměřickým, Mons. Janem Baxantem, vystoupení chrámového sboru Hvězda pod vedením Martiny Bogarové.
  • 11:45 – Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický požehná nové zvony.
  • 12:00 – vyzdvižení nových zvonů do zvonice.
  • 12:30 – společný oběd krajanů a pozvaných hostů v Klubu přátel Merboltic.
  • 15:00 – 16:00 – první slavnostní vyzvánění nových zvonů z Merboltické zvonice.

Během celého dne bude přístupná výstava „Podstávkový dům v údolí Ploučnice“ instalovaná v galerii Hospodářství pod Strážným vrchem, č. p. 141.

Pozvánka ke stažení.