Slavnost opravených božích muk

Nadace-via-logoDne 14. prosince 2014
se v obci Merboltice, která se nachází v děčínském okrese, uskuteční slavnost u příležitosti opravených božích muk pod Zaječím vrchem. 

Před 12 hodinou se sejdeme před zvonicí u bývalého Kostela Sv. Kateřiny, která se nachází  v  horní části obce, poslechneme si zvonění 3 zvonů (z nichž1 byl vyroben již v  roce 2003, zbývající 2 pak byly pro zvonici nově vyrobeny v roce 2014, všechny zvonařem panem Manouškem) a poté se vydáme na krátkou procházku po silnici a polní cestě k nově zrekonstruovaným božím mukám pod Zaječím vrchem, kde si opečeme buřty a zahřejeme se teplým čajem. 

Těšíme se na vás!

Projekt opravy božích muk pod Zaječím vrchem byl podpořen Nadací Via z programu „Fond kulturního dědictví“.