Kosení aleje

Je potřeba pokosit alej, kterou jsme společně vysadili pomocí Nadace Partnerství v roce 2012 - od bytovek ke křížku pod Zaječím vrchem. Stromky jsou již porostlé plevelem, tak kosy a srpy do rukou a hurá na to je osvobodit!

Sraz v neděli 25.5. v 10 hodin u bytovek (na horním konci obce, poblíž aut. zastávky Konečná).

Letáček ke stažení.