Den otevřených podstávkových domů v Merbolticích

V neděli, dne 26. května 2013 se v Merbolticích koná již šetý ročník s komentovanou prohlídkou lidových staveb v památkové zóně Merboltice. 

V rámci této akce je možné nahlédnout do tzv. "podstávkových domů" a zjistit, jak se žije v domech starších, než 200 let. 

Dpd_2013_foto-web-640x493

Nabídka:

  • Otevřená prohlídka několika podstávkových domů
  • Ukázka řemesel
  • Prohlídka okolí
  • Jiná nabídka: občerstvení, minijarmark 

Adresa, kde se nabídka nachází:
Odborná exkurze provede účastníky po čtyřech podstávkových domech v Merbolticích.

V 10 hodin začne v č.p. 22,  poté č.p. 141,  č.p. 192  a skončí ve 12:30 v č.p. 60.

Možnosti parkování:
Je možno parkovat v katastru celé obce Merboltice.

Odborná exkurze otevřenými podstávkovými domy Merboltic: 10:00 – 12:30 hodin

Odborná exkurze bude vedená Ing. architektem Tomášem Eflerem a pracovnicí Národního památkového ústavu Mgr. Alenou Sellnerovou. - č.p. 22, zemědělská usedlost (kulturní památka), na horním konci vsi (směr Verneřice)

  • středověká zvonice (kulturní památka)
  • č.p. 60 bývalá zemědělská usedlost s roubeným špejcharem (kulturní památka). Prohlídka tesařského dvoru u č.p. 60, zde bude exkurze ve 12:30 zakončena.
  • č.p. 141 a č.p. 192  Hospodářství pod Strážným vrchem (kozí farma) http://www.podstraznym.cz/. Prohlídka veliké a příkladně udržované zemědělské usedlosti, kulturní památky. Možnost nákupu produktů hospodářství.

Ukázky řemesel: od 12:30 – 16 hodin v č.p. 60, v areálu Tesařského dvora

Ukázky tradičních tesařských prací za použití ručního nářadí, ošetření – konzervování dřeva, ukázky přípravy a aplikace hliněných (jílových) omítek, ukázky přírodních izolačních materiálů z rákosu a konopí.

Ukázky řemesel budou doprovázeny minijarmarkemobčerstvení zajistí kozí biofarma  - hospodářství pod Strážným vrchem Merboltice (www.podstraznym.cz).                       

Kontaktní osoby:
Ing. arch. Tomáš Efler, tel. 732531053, E-mail: eflerus@email.cz
Lucie Šancová, tel. 776774441,  E-mail: sousede.sdruzeni@gmail.com