Informační cedule na rozhledně

Foto-rozhledna Turistické značení v obci Merboltice, informační cedule u rozhledny na Strážném vrchu v Merbolticích
Projekt byl podpořen Ústeckou komunitní nadací, v rámci nadační příspěvek z programu „Energie pomáhá“ Fondu Centropol.


Obec Merboltice se nachází v Ústeckem kraji v děčínském okrese a spadá do CHKO České Středohoří. V roce 2005 byla prohlášena na základě své unikátnosti vesnickou památkovou zónou (vzhledem k množství kulturních a přírodních památek).
V malé obci Merboltice žije 174 obyvatel. Vzhled obce se začal měnit k lepšímu teprve poté, co se obec v roce 1990 osamostatnila.

V Merbolticích, které byly založeny ve 14. století, se turisté setkají s unikátně dochovanou architekturou staveb z konce 18. Století. Mimo kulturní, architektonické a přírodní skvosty nabízí i krásnou neznečištěnou krajinu.
Ve vesnici bohužel citelně chybělo turistické značení. Několik set návštěvníků z České republiky a z příhraničních oblastí Německa, kteří do Merboltic zavítají, se proto o kulturních památkách, pamětihodnostech, dalších turistických cílech a službách, které jsou v obci k dispozici, se donedávna neměli možnost dozvědět.
Naším cílem bylo tuto situaci změnit a turistické značení doplnit, aby se k nám návštěvníci obce rádi vraceli.

Turistické cíle v Merbolticích:

 • rozhledna na Strážném vrchu
 • středověká zvonice 
 • devět unikátních, tzv. „podstávkových“ domů, které jsou zároveň registrovanými kulturními památkami z konce 18. století a většina ostatních roubených domů, jejichž ráz z konce 18., nebo začátku 19. století byl uchován v nezměněné podobě dodnes
 • přírodní rezervace Kamenná hůra s ledovcovými jámami na Vrchu Kamenec (nacházejí se zde vzácné rostliny a živočichové)
 • boží muka pod Zaječím vrchem, s okolím zrekultivovaným zasazenými stromy, zídkou a doplněná lavičkou k odpočinku 
 • památkově chráněné mosty
 • památné stromy (lípa srdčitá, dub letní) 

Do budoucna plánujeme provést studii zaměřenou na zjištění potřeb turistů, bychom napomohli k využití stávajícího potenciálu turistického ruchu ke zvýšení zaměstnanosti v obci alespoň v sezóně. Jednalo by se například o ubytování, o které je zájem, občerstvením, nabídkou průvodcovských služeb, půjčovnou kol, možností nákupu místních výrobků (bio mléko, bio kozí sýry atd.).
Informační tabule u rozhledny na Strážném vrchu bude pro inzerci těchto nabídek ideálním místem a turisté tyto služby jistě také ocení.

Informační značení rozhledny na Strážném vrchu
Turistické značení bylo doplněno u rozhledny na Strážném vrchu, která má největší návštěvnost. Rozhledna, která se nachází na „modré“ turistické značce, byla postavena roku 1925, zchátrala po poškození úderem blesku v roce 1960 a zbortila se v roce 1963. Obcí Merboltice byla obnovena v roce 2006.

Co se turisté z informační tabule (vývěsky) na Strážném vrchu dozvědí:

 • historii rozhledny 
 • historii obce
 • dalších památkách a ostatních turistických destinacích v obci a okolí
 • službách, které turisté mohou využít
 • text je i v německé mutaci

Součástí obnovy turistického značení rozhledny v roce 2013 bude i obnova značení od zvonice na rozhlednu, které je již nečitelné. Společně s dobrovolnými hasiči obce Merboltice obnovíme také lavičky u rozhledny, které byly zničeny vandaly a doplníme je o piknikový stůl.