Den podstávkových domů

Den otevřených tzv. podstávkových domů v Merbolticích 2012 – lidová architektura

Obec Merboltice ležící v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří se v sobotu 26. května 2012 otevřela všem zájemcům o místní lidovou architekturu. Merboltice se tak již pátým rokem připojila k mezinárodní akci, jejímž cílem je zviditelnění širší oblasti v pohraničním trojmezí Čech, Německa a Polska, kde se v hojné míře dochovaly typické podstávkové domy. Aktivity spojené s podstávkovými domy vrcholí tradičně poslední květnovou neděli dnem otevřených dveří (více informaci na: www.umgebindeland.de), v případě Merboltic ale Den otevřených podstávkových domů proběhl již v sobotu 26.5. 2012.
Zájemci v Merbolticích mohli nahlédnout, jak se žije ve starých chalupách a dozvědět se jak o jejich historii a architektuře (včetně zajímavých architektonických zvláštností jednostlivých staveb).

Odborná exkurze otevřenými podstávkovými domy Merboltic proběhla mezi 10:00 – 12:30 hodinou v:

  • č.p. 22, zemědělské usedlosti (kulturní památce), na horním konci vsi - středověké zvonici (kulturní památce)
  • č.p. 60 bývalé zemědělské usedlosti s roubeným špejcharem (kulturní památce). Prohlídka tesařského dvoru při č.p. 60 s ukázkou tradičního tesařského řemesla.
  • č.p. 141 a č.p. 192 v Hospodářství pod Strážným vrchem (kozí farmě) http://www.podstraznym.cz. Prohlídka veliké a příkladně udržované zemědělské usedlosti, kulturní památkce. Možnost nákupu produktů hospodářství.

Odborná exkurze byla vedená Ing. architektem Tomášem Eflerem a pracovnicí Národního památkového ústavu Mgr. Alenou Sellnerovou.


Návštěvníci měli také možnost podívat se na ukázky řemesel mezi 12:30 – 16 hodinou v č.p. 60, v areálu Tesařského dvora:
• ukázky tradičních tesařských prací za použití ručního nářadí (tesařská širočina, profilové hoblíky, nástroje na dlabání dřevěných okapů atd.) - Tesařský dvůr Jiří Dohnal
• ošetření – konzervování dřeva za pomoci olejů a fermeží připravených dle tradičních receptur (www.cestadreva.cz)
• ukázky přípravy a aplikaci hliněných (jílových) omítek – slaměných i s pazdeřím
• ukázky přírodních konopných materiálů a materiálů z rákosu, které jsou vhodné pro použití v podstávkových a roubených domech (izolační materiály, hliněné produkty, rákosové produkty, vnitřní a venkovní přírodní omítky, přírodní barvy a pigmenty a nářadí pro práci s těmito materiály) (http://ekooko.cz/stavebni-materialy.html)
• ukázky kovářského řemesla – návštěvníci se seznámili s kovářským řemeslem, tipy brusných kamenů a dalších pomůcek potřebných ke správné údržbě ručního nářadí.
Ukázky řemesel byly doprovozeny mini jarmarkem ručně vyráběných předmětů, občerstvení zajistila kozí biofarma - hospodářství pod Strážným vrchem Merboltice (www.podstraznym.cz).

Sborník Libereckého Krajského úřadu o Dni otevřených podstávkových domů 2012 ke stažení zde: