O Nás

Historie

KrizekObčanské sdružení Sousedský spolek Merboltice, o.s. (registrováno Ministerstvem vnitra v červenci 2011) bylo založeno členy neformální občanské iniciativy "Vaši sousedé", v rámci které jsme realizovali projekty a akce v Merbolticích v letech 2006 - 2011.

Občanské sdružení jsme se rozhodli založit proto, abychom pro naši unikátní vesnici mohli dělat více. Bylo nutné získat pro uskupení právní identitu, která by umožnila  získat dotační prostředky na projekty, které chceme společně realizovat, a které jsou nad rámec našich „dobrovolnických“ finančních možností,  i nad rámec omezeného obecního rozpočtu malé obce.

Poslání

Posláním sdružení je především:

 1. Rozvoj kulturního, sportovního a sociálního života v obci Merboltice a regionu a dobudování chybějící infrastruktury pro realizaci těchto činností.
 2. Rozvoj turistického ruchu v obci.
 3. Zlepšení podmínek v oblasti zaměstnanosti v obci.
 4. Zlepšení podmínek pro děti, mládež, ženy na mateřské dovolené, občany v důchodovém věku
 5. Přeshraniční spolupráce.
 6. Podpora myšlenek trvale udržitelného způsobu života a jejich uplatnění v rámci obce.
 7. Zvýšení povědomí o historii obce a regionu a kulturních památkách (ve vztahu k památkové zóně Merboltice).
 8. Zvýšení povědomí o starých a tradičních ručních řemeslech.
 9. Aktivizace občanů pro účast na rozvoji obce.

Cíle sdružení

Cílem sdružení je především:

 1. Vybudování informačního a turistického centra, které by zajistilo rozvoj aktivit sdružení, zvýšilo zaměstnanost v obci a sloužilo jako prostor pro volnočasové a soustavné vzdělávací aktivity dětí a mladistvých. Centrum bude dále sloužit jako prostor pro pořádání kulturních, vzdělávacích a sportovních aktivit občanů. 
 2. V centru bude provozován mateřský klubu s kavárnou, jež by nabízel možnost pořádat aktivity vedoucí k aktivizaci matek do pracovního procesu (prostřednictvím poradenské a informační činnosti) a pokrýt nedostatek školkových zařízení v regionu (formou lesní školky).
 3. Pořádání pravidelných mimoškolních aktivit dětí a mládeže (kroužky, akce atd.).
 4. Pořádání kulturních a vzdělávacích aktivit pro dospělé.
 5. Aktivizační služba pro seniory.

Členové:

Výbor sdružení:
Předsedkyně sdružení: Lucie Šancová
Místopředseda sdružení: Petr Petričko
Místopředseda sdružení: Ondřej Šanc

Dozorčí rada sdružení:
Jiří Černý
Petra Fišerová
Ivana Eflerová

V současné době má sdružení 27 členů.

Dokumenty ke stažení