Tradiční kosení v ovocné aleji od bytovek ke křížku pod Zaječím vrchem v Merbolticích proběhlo v neděli, dne 9. 6. 2013 za účasti 20 osob.